Ateljé Kreativ


Varför det blir konstiga färger ibland?

När du laddar ner brodyrer från Ateljé Kreativ medföljer några filer utöver stygnfilen/erna:

  • ak0000.edr
  • ak0000.txt
  • ak0000-color.jpg


Filen ak0000.edr

Denna fil använder du om du har Embird. Filen innehåller färginformation för brodyren. Jag väljer färger enbart hur de ser ut på skärmen, trådnummret kommer sedan. Om du tittar i trådkatalogen kommer därför inte trådnumren att stämma. Om jag väljer trådfärg kan färgen på skärmen bli fel. Det är en kompromiss jag gör. Filen skall placeras i samma mapp som brodyrfilen. Därefter tar Embird hand om den. Skulle du ändra färg, flytta filen eller göra annan ändring kommer .edr-filen att ändras eller flyttas med automatiskt.

Filen ak0000.txt

Denna fil innehåller information om var brodyren kommer från, hur du får använda den och en lista på de trådfärger jag har använt. Ibland finns det även instruktioner. Spara alltid denna fil tillsammans med brodyren.

Filen ak0000-color.jpg

Denna fil är en digital bild av brodyren med en lista på de färger som används. Om du bara vill veta vilken typ av färg kan du gå efter denna men om du behöver veta exakt vilken trådfärg får du titta i .txt-filen.


bildnamn.

Om du har Embird, spara då .edr-filen i samma mapp som brodyren är placerad i, så visas de rätta färgerna på skärmen. Om du har valt bort stöd för edr, rgb och txt kan du under menyn Options, när du är i Embird Manager, aktivera stödet igen.


bildnamn.

Om du använder annat program än Embird kan färgerna vara konstiga. Så här kan t.ex. en .hus, .pcs och pes-fil se ut.

Du behöver då läsa i .txt-filen vilka trådfärger som används, eller se färgerna i -color.jpg-filen.


bildnamn.

När filer sparas används färger som just det formatet har, oberoende av vilket program som används. En del filformat kan lagra ytterligare information. Vip är ett sådant format. Pcs-formatet kan också spara färger men det kan bli problem vid maskinen, varför jag aldrig väljer denna funktion.

En del har några få färger och andra har fler därför kan det skilja i färg mellan olika format då du laddar ner fler av samma brodyr.

Här ser du Husqvarnas, Pfaffs och Brothers färgpaletter. När filen sparas kommer just det formatet att välja den färg som är närmast, kanske inte samma som du tycker. Det är dessa som visas i maskinen.

Detta är inget speciellt för Embird utan gäller alla brodyrer var du än köper eller laddar ner dem.